CHCEM SA Stať podporovateľom divadla

Bardejovské divadlo od svojho vzniku vytvára kvalitné inscenácie v spolupráci s profesionálnymi umelcami, ktorými tešíme a obohacujeme naše publikum najmä v Bardejove. Nič z toho by sme nemohli robiť bez finančnej podpory. Tak ako je pre nás dôležité hľadať a získavať prostriedky z grantových schém, tak aj Vaše individuálne dary nám pomôžu pokračovať vo vytváraní krásnych predstavení.

ako darovať 2% z dane


Ak som zamestnanec:

Na základe potvrdenia o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví váš zamestnávateľ, vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% z dane (ak ste dobrovoľnícky odpracovali min. 40 hod.). Doručte oba formuláre (potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie o poukázaní dane, resp. pri poukázaní 3% z dane i Potvrdenie o odpracovaných hodinách) daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska osobne alebo poštou. Dokumenty na stiahnutie nájdete na konci článku.

Ak si podávam daňové priznanie sám:

Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% / 3 % (3 % môžte poukázať ak ste dobrovoľníčili) z dane (oddiel VIII v daňovom priznaní typu A – strana 5; oddiel XII v daňovom priznaní typu B – strana 12). Vypočítajte si 2% / 3% z Vašej dane z príjmu a vyplňte príslušnú kolónku. Daňové priznanie doručte daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska osobne alebo poštou do 31. marca 2023 (v prípade 3% aj s potvrdením o odpracovaných hodinách).

Firmy:

Právnické osoby môžu darovať 1% alebo 2% svojej dane z príjmu – 2%
z dane môžete venovať, ak ste v roku 2018 až do podania tohtoročného daňového priznania darovali financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešné účely akejkoľvek organizácii. 1% z dane poukazujete, ak ste v uplynulom roku nevenovali finančný dar vo výške aspoň 0,5% z dane. Vyplnené daňové priznanie (časť VI., strana 12) doručte daňovému úradu do 31. marca 2023 a v tomto termíne aj zaplaťte daň.

potvrdenie-o-zaplateni-dane V2Pv18_P pre rok 2018,2019,2020,2021_editovateľné.pdf
vyhlasenie-o-poukazani-dane V2Pv21_1 pre rok 2021_vyplnený edit.pdf